2 ideeën geselecteerd

Ideeënmakelaar #burgerkracht

We willen dat onze initiatieven serieus worden genomen. Initiatieven moeten uitgangspunt zijn van beleid en deze moeten worden gefaciliteerd!

Er zijn veel initiatieven en ideeën in de wijk. Maar er ontbreekt vaak een kartrekker die er vol voor kan gaan en die de wegen weet. We zouden daarom erg geholpen zijn met een ideeënmakelaar die mensen met ideeën helpt om tot realisatie te komen.

Burgers aan zet! #burgerkracht

Den Bosch faciliteert burgerparticipatie. De stad is van ons allemaal. Burgers worden betrokken bij de organisatie van de stad. Burgers geven zelf vorm aan, en beheren, hun eigen leefomgeving.
Dit wordt mogelijk gemaakt door:
- onderlinge uitwisseling van ideeen en kennis
- verbindingsmakelaars 
- vrijplaatsen voor burgerinitiatieven, zoals de Tramkade

Bekijk:

Filter op: