2 ideeën geselecteerd

Meer begeleid wonen voor jongeren #wonen

Dat er in Den Bosch meer woningen zouden komen voor jongeren voor begeleid-wonen. Het blijkt dat er op dit moment te weinig van dit soort woningen zijn voor jongeren om te leren zelfstandig te kunnen zijn om vervolgens zelf een eigen woning te krijgen.

Alternatieve woonvormen #wonen

In Den Bosch moet het mogelijk zijn om te experimenteren, te ontwikkelen en te innoveren in woonvormen zoals:

- Waterwonen!

Den Bosch heeft veel water, maar geen water-woonbeleid. Dat moet er komen! Gebruik de ruimte die Den Bosch heeft efficiënt. Bewoon het water, zoals andere Nederlandse steden ook doen, dat geeft de stad leven!

- Vrije kavels om te experimenteren met off-the-grid woningen!

Kartrekkers: Jacques Langendijk, Marc Cuppens, Thijs Schnater

Bekijk:

Filter op: