4 ideeën geselecteerd

Jongerencentrum #ruimte

In Den Bosch meer spannende dingen kunnen ondernemen, zoals: skydiving, survivalbaan of lasergamen/paintballen. Ook zou het mooi zijn als er in Den Bosch een mooi groot jongerencentrum zou komen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen.

Discotheek/jongerencentrum #ruimte

Meer voorzieningen in Den Bosch waar jongeren samen kunnen komen, verschillende stijlen muziek wordt gedraaid of artiesten naartoe komen, waar jongeren creatief kunnen zijn en van elkaar kunnen leren. Een plek waar iedereen welkom is. Waar ruimte is voor alle soorten evenementen. Waar iedereen wil zijn.

Stedelijk Cultureel Jongerencentrum #ruimte

In 2011 besloot het Bossche college dat er geen stedelijk cultureel jongerencentrum zou komen. Er zou, na onderzoek door K2 adviesbureau, geen behoeft aan zijn. Ik en velen met mij denken dat hier wél behoefte aan is.

Lees hieronder een stuk uit nieuwswebsite Bastion Oranje:
"Dat onderzoek is kwalitatief en representatief omdat het breed, onder diverse soorten jongerengroepen ism K2 en door jongeren zelf werd gehouden."

Dit onderzoek werd gehouden onder circa 100 jongeren en is daarmee niet representatief, had vreemde vraagstellingen zoals "Wat wil jij in Den Bosch?", terwijl er ook een grote behoefte is aan een megadiscotheek. Dus dat onderzoek was niet kwalitatief en is niet breed genoeg ingezet. 

"Slechts 7% (van die 100 jongeren) vindt de mogelijkheden voor jongeren onvoldoende. De rest was van mening dat er voldoende ruimte bestaat voor jongeren en hun vrijetijdsbesteding." 

7% van de ongeveer 20.000 jongeren zijn echter 1400 jongeren die duidelijk een behoefte hebben, wanneer je daar nog iedereen bij optelt die in de dorpen in de gemeente wonen èn iedereen die koos voor megadiscotheek dan is dat dus voldoende behoefte voor een stedelijk jongerencentrum.

Mobiele Doorgeefwinkel #ruimte

Om bewonersinitiatieven te ondersteunen hebben we meestal geen geld nodig, maar vooral ruimte. Fysieke ruimte om onze dromen te verwezenlijken. Ruimte is schaars, waardoor iets ontwikkelen lastig is. Daarom willen we graag meer zeggenschap over de openbare ruimte.

Doorgeefwinkel West moet weg als het gebouw plat gaat. Er is niet zomaar een nieuw pand te vinden voor dit maatschappelijke initiatief, want dat kost geld en levert geen geld op. Een oplossing zou kunnen zijn om de winkel in een oude SRV wagen te huisvesten en ergens een opslag te regelen. Een mobiele doorgeefwinkel is immers extra toepasselijk!

Bekijk:

Filter op: