1 ideeën geselecteerd

Aantrekkelijkheid huisvesting voor jongeren vergroten #Jongerenhuisvesting

In Den Bosch zou het voor jongeren (studenten/jongvolwassenen) aantrekkelijker gemaakt moeten worden om te gaan wonen in Den Bosch. De huidige Bossche visie voor huisvesting van jongeren en jongvolwassenen lijkt erop gericht te zijn deze groep in Den Bosch zo klein mogelijk te houden. 

Onder anderen door dure huisprijzen en een raar "niet meer dan twee bewoners beleid" (op gezinsformaties na), is het voor jongeren en jongvolwassenen erg moeilijk om aan een woning te komen. Vooral vergeleken met andere steden (Tilburg).

Bekijk:

Filter op: