3 ideeën geselecteerd

Groene energie #energie

Graag meer aandacht voor groene energie. Bijvoorbeeld windmolens. Het zou mooi  zijn als daar over 10 jaar ruimte voor is in Den Bosch.

Duurzame energie #energie

Den Bosch moet af van de fossiele brandstof!

- Laat Brabant Wonen en Zayaz investeren in een groene gemeente, en zonnepanelen op de daken zetten! (Kartrekker: Ruud Geven)

- Bewustwordingscampagne op scholen en bedrijven.

- Maak nieuwe wijken verplicht energie-neutraal.

Over 10 jaar energie-neutraal #energie

Den Bosch is energie-neutraal! Het is gelukt om dit met succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeentelijke overheid te realiseren. De energie die binnen de gemeente verbruikt wordt, wordt op een duurzame wijze opgewekt.
Dit wordt mogelijke gemaakt door:
- duurzame energieopwekking op zowel het eigen grondgebied als elders (inkoop/ investeringen)
- veel ruimte voor initiatieven van burgers, bedrijven en coöperaties en andere samenwerkingsverbanden
- aandacht in het onderwijs voor bewust energiegebruik

Bekijk:

Filter op: