Hands-On

Diverse samenleving #diversiteit

We zijn graag een stad waarin de kracht uit de diversiteit van de bewoners benut wordt. Den Bosch kent vele netwerken, wijken, verenigingen en clubs die veel (willen) organiseren. Dit is belangrijk voor onze samenleving. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat iedereen zich welkom, gelukkig en betrokken voelt bij alles wat georganiseerd wordt in Den Bosch. Den Bosch staat open voor alle initiatieven van al haar burgers, ongeacht leeftijd, sociale klasse of uit welke wijk men woonachtig is.

Vergroening van de stad #groen

Den Bosch is groene stad, dankzij haar unieke ligging vlakbij prachtige natuurgebieden. De omliggende natuur is de stad ingetrokken, door de openbare ruimte op een creatieve wijze te vergroenen:
- Groene longen en aderen (gelijk Londen, Parijs, New York)
- Vergroening van tuinen en daken
- Groen in eigen beheer van bewoners

Burgers aan zet! #burgerkracht

Den Bosch faciliteert burgerparticipatie. De stad is van ons allemaal. Burgers worden betrokken bij de organisatie van de stad. Burgers geven zelf vorm aan, en beheren, hun eigen leefomgeving.
Dit wordt mogelijk gemaakt door:
- onderlinge uitwisseling van ideeen en kennis
- verbindingsmakelaars 
- vrijplaatsen voor burgerinitiatieven, zoals de Tramkade

Over 10 jaar energie-neutraal #energie

Den Bosch is energie-neutraal! Het is gelukt om dit met succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeentelijke overheid te realiseren. De energie die binnen de gemeente verbruikt wordt, wordt op een duurzame wijze opgewekt.
Dit wordt mogelijke gemaakt door:
- duurzame energieopwekking op zowel het eigen grondgebied als elders (inkoop/ investeringen)
- veel ruimte voor initiatieven van burgers, bedrijven en coöperaties en andere samenwerkingsverbanden
- aandacht in het onderwijs voor bewust energiegebruik

Deze BurgeRmeester is voorgedragen door:

d66 's-Hertogenbosch

Wil je in contact komen met dit netwerk? Stuur dan een e-mail aan Nicolette.

Nicolette Schaapsmeerders