1 ideeën geselecteerd

West Beweegt #kruisbestuiving

De Kruiskamp is een diverse buurt met mensen uit alle windrichtingen: Een "kamp" waar heel veel "kruis"-bestuivingen mogelijk zijn ;-) In de toekomst willen we gelukkig blijven door zo veel mogelijk mensen te verbinden, zodat we van elkaar kunnen leren en vreedzaam kunnen samenleven.

Om meer kruisbestuiving te bevorderen gaan we een wandelroute organiseren die langs maatschappelijke initiatieven voert in de wijk. Sportief, gezond én leerzaam dus!

Bekijk:

Filter op: