De Kruis(kamp)bestuiver

West Beweegt #kruisbestuiving

De Kruiskamp is een diverse buurt met mensen uit alle windrichtingen: Een "kamp" waar heel veel "kruis"-bestuivingen mogelijk zijn ;-) In de toekomst willen we gelukkig blijven door zo veel mogelijk mensen te verbinden, zodat we van elkaar kunnen leren en vreedzaam kunnen samenleven.

Om meer kruisbestuiving te bevorderen gaan we een wandelroute organiseren die langs maatschappelijke initiatieven voert in de wijk. Sportief, gezond én leerzaam dus!

Ideeënmakelaar #burgerkracht

We willen dat onze initiatieven serieus worden genomen. Initiatieven moeten uitgangspunt zijn van beleid en deze moeten worden gefaciliteerd!

Er zijn veel initiatieven en ideeën in de wijk. Maar er ontbreekt vaak een kartrekker die er vol voor kan gaan en die de wegen weet. We zouden daarom erg geholpen zijn met een ideeënmakelaar die mensen met ideeën helpt om tot realisatie te komen.

Rendement van geluk #geluk

We vinden dat de overheid moet kijken naar andere waarden dan geld. Bij het beoordelen van bewonersinitiatieven willen we dat de stad kijkt naar waarden als ontmoeting, veiligheid, gezondheid, vitaliteit, diversiteit, educatie, etc Eigenlijk willen we dat initiatieven worden beoordeeld op het rendement van geluk: Hoe gelukkiger de samenleving ervan wordt, hoe beter. Hoeveel geld een initiatief oplevert is van ondergeschikt belang!

Mobiele Doorgeefwinkel #ruimte

Om bewonersinitiatieven te ondersteunen hebben we meestal geen geld nodig, maar vooral ruimte. Fysieke ruimte om onze dromen te verwezenlijken. Ruimte is schaars, waardoor iets ontwikkelen lastig is. Daarom willen we graag meer zeggenschap over de openbare ruimte.

Doorgeefwinkel West moet weg als het gebouw plat gaat. Er is niet zomaar een nieuw pand te vinden voor dit maatschappelijke initiatief, want dat kost geld en levert geen geld op. Een oplossing zou kunnen zijn om de winkel in een oude SRV wagen te huisvesten en ergens een opslag te regelen. Een mobiele doorgeefwinkel is immers extra toepasselijk!

Buurtakker #groen

We willen meer groen in de wijk, waarin bewoners kunnen tuinieren, wandelen, spelen en sporten.

Geïnspireerd op de Graafse Akker willen we graag in West ook een buurtakker in de buurt realiseren: een moestuin in de buurt waar jong en oud kan landouwen, leren en ontmoeten.

Ontmoeting #ontmoeting

Ontmoeting ligt ten grondslag aan bijna alle bewonersinitiatieven. Wij zetten ons voor elkaar in en daardoor ontmoeten we elkaar. Ontmoeting in de buurt zorgt voor samenleven en voorkomt isolement.

Deze BurgeRmeester is voorgedragen door:

West Presenteert

Wil je in contact komen met dit netwerk? Stuur dan een e-mail aan René.

René Dullaart