De roze toren

Begrip kweken op scholen #diversiteit

We willen dat diversiteit in de toekomst zo normaal wordt, dat het COC overbodig is! Een inclusieve samenleving waarin iedereen kan zijn zoals hij/zij wil zijn. Dat begint op de scholen, waar we kinderen moeten leren dat iedereen gelijkwaardig is, hoe verschillend ook. 

DOE-IDEE:

We geven op scholen in Den Bosch voorlichting over homoseksualiteit. Het is lastig om alle scholen zover te krijgen dat toe te laten. Via Margo van den Oord zouden we in één keer het hele onderwijs netwerk aan kunnen spreken door er een stedelijk project van te maken. 

Open ouderenzorg #gelijkwaardigheid

We willen een beter ouderenzorg. In verzorgingstehuizen wordt meer gepest dan op basisscholen! Homoseksualiteit is bij deze generatie vaak nog uit den boze. Om die reden is voorlichting bij deze doelgroep erg belangrijk.

DOE-IDEE:

We hebben het project 'De roze loper'. Daarin screenen we het intake protecol van zorginstellingen op discriminatie. Bij veel instellingen wordt bijvoorbeeld nog zonder dat ze het door hebben uitgegaan van een hetero relatie als men over de partner van een nieuwe persoon praat. 

Veiligheid van kwetsbaren #veiligheid

We willen dat in de toekomst de veiligheid van kwetsbare minderheden gewaarborgt wel antwoord, Te veel mensen, ook homoseksuelen, voelen zich nog onveilig op straat. De publieke ruimte mag dus veel veiliger.

Open gemeente #openheid

Den Bosch is een echte ambtenarenstad. Er wordt ellenlang over dingen gepraat, voordat men keuzes maakt of in de doe-modus komt. Onze gemeentelijke organisatie is te groot en de mentaliteit van ambtenaren is gericht op overleggen. Beslissingen worden te vaak achter gesloten deuren genomen zonder de stad te betrekken. De afdeling 'handhaving' zou wat ons betreft beter 'leefbaarheid' kunnen heten.

Deze BurgeRmeester is voorgedragen door:

COC Noordoost Brabant

Wil je in contact komen met dit netwerk? Stuur dan een e-mail aan Jan.

Jan van Velthoven