Duurzaam Innoveren

Openbare ontmoetingsruimtes #ontmoeting

Creëer in de stad openbare ontmoetingsruimtes (binnen/buiten) die minimaal gefaciliteerd zijn en maximaal inzetten op ontmoeting en verbinding. Toegankelijk voor iedereen, waar eigen eten en drinken genuttigd kan worden, en waar ruimte is voor creatie en contact.

Jean van Rossum maakt zich hard voor 'hangplekken voor iedereen'. Kai Herwijn en Ricky Sterks zien een 'makerspace' voor zich, waar men elkaar klassieke en moderne ambachten kan leren. Iris van Haandel ziet dit voor zich in een 'mobiel cultureel centrum'. 

Alternatieve woonvormen #wonen

In Den Bosch moet het mogelijk zijn om te experimenteren, te ontwikkelen en te innoveren in woonvormen zoals:

- Waterwonen!

Den Bosch heeft veel water, maar geen water-woonbeleid. Dat moet er komen! Gebruik de ruimte die Den Bosch heeft efficiënt. Bewoon het water, zoals andere Nederlandse steden ook doen, dat geeft de stad leven!

- Vrije kavels om te experimenteren met off-the-grid woningen!

Kartrekkers: Jacques Langendijk, Marc Cuppens, Thijs Schnater

Duurzame energie #energie

Den Bosch moet af van de fossiele brandstof!

- Laat Brabant Wonen en Zayaz investeren in een groene gemeente, en zonnepanelen op de daken zetten! (Kartrekker: Ruud Geven)

- Bewustwordingscampagne op scholen en bedrijven.

- Maak nieuwe wijken verplicht energie-neutraal.

Bereikbaar Den Bosch #verkeer

Den Bosch moet veilig verkeer realiseren door:

- Oplossingen voor e-bikes en snor-/bromscooters te maken (aparte rijbanen, verbod in binnenstad)

- Meer op- en afritten te realiseren voor rollators en scootmobiels

Den Bosch moet bereikbaar zijn door:

- Te investeren in moderne transferia. Bijvoorbeeld door een kabelbaan vanaf Zuid naar het centrum te laten lopen, waar men vanaf de A2 direct kan parkeren en met de kabelbaan naar de binnenstad. (Kartrekker: Jacques v/d Biezen)

- Meer blauwe wegwijzerborden neer te zetten rondom de stad, Maak bijvoorbeeld 'loopafstand' borden. Op relevante plekken in de stad, wegwijzers naar bezienswaardigheden met de loopafstand aangegeven (bijvoorbeeld rond de verbouwde Casinotuin)

Deze BurgeRmeester is voorgedragen door:

Bosch Winterparadijs

Wil je in contact komen met dit netwerk? Stuur dan een e-mail aan Noël.

Noël Josemans